Matinkylän Venekerho
Matinkylän venekerhon (MatVK) historiaa

Matinkylän venekerhon alkusanat lausuttiin samoihin aikoihin kun Matinkylän kartanon maille alettiin rakentaa kerrostalolähiötä. Alueelle muuttaneet alkoivat etsiä veneilleen sijoituspaikkaa. Toiminta aloitettiin Matinkylä-seura ry:n alaisena kerhona, jonka nimeksi tuli Vene- ja ulkoilukerho. Kerhon ensimmäinen kokous pidettiin 1971. Veneitä pidettiin Rakennuskunta Hakan vuokraamalla rantatontilla Koukkuniemessä. Ranta-alueelle rakennettiin viisi ponttonilaituria joissa oli neljä venepaikkaa kussakin.

Espoon kaupungin 1980 laatimassa asemakaavaluonnoksessa Koukkuniemen alueelle, ei veneilijöiden tarpeita ollut huomioitu ja kerho teki asiasta parannusehdotuksen. Esityksessä alueelle ehdotettiin venevalkamaa yhteensä 30:lle veneelle. Kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan esitystä hyväksynyt.

1980 kerholaiset päättivät irtautua Matinkylä-seurasta ja perustivat Matinkylän venekerhon. Kerhon tarkoituksena oli ylläpitää venesatamaa ja näin edistää jäsenistönsä veneilyharrastusta. Kerholle suunniteltiin oma logo, joka on edelleen käytössä. Logon suunnitteli Matinkyläläinen graafikko Niilo Jokinen. Venekerhon jäsenille teetettiin tarroja ja suuressa joukossa kerhon veneitä olikin tarra merkkinä kotipaikasta.

1986 Haukilahden satamahanke eteni ja satama-allasta alettiin ruopata. Perustettiin Haukilahden venesatamatyöryhmä. Neuvotteluista 12.3.1987 laaditun muistion mukaan todetaan, että Matinkylän venekerho saa 56 laituri- ja 40 rantapengerpaikkaa.

Laiturin rakentamis- ja hallintasopimus allekirjoitettiin 1987 ja Byratek Oy:n rakentama laituri valmistui kesällä 1988. Laiturissa oli 54 venepaikkaa. Espoon kaupungin kanssa sovittiin 1995 sopimus luvattujen pengerpaikkojen muuttamisesta laituripaikoiksi. Kerho sai luvan rakentaa enintään 50 paikkaisen lisälaiturin. Lisälaituri valmistui 1999. Samalla vanhemman osan päätyyn asennettiin kolme poijupaikkaa. Näin kerhon venepaikkojen kokonaismäärä oli jo 97. Koukkuniemen satama-alueella oli vielä 10 pienvenepaikkaa.

Vuosituhannen vaihtumisen jälkeen on kerhon toimintaedellytysten parannuksia jatkettu edelleen. Laiturille on saatu valaisimet, sähkö- ja vesipisteet sekä talvisäilytysalueelle aitaus venepukkien säilytystä varten. Vartiotoiminta on aloitettu ja sitä tehdään yhteistyössä Haukilahdessa toimivien muiden veneseurojen kanssa.

Vuonna 2002 Matinkylän venekerho liittyi valtakunnalliseen Suomen Veneilyliittoon (vuodesta 2011 Suomen Purjehdus ja Veneily ry). Vuoden 2003 talvella koulutettiin kerhon ensimmäiset katsastusmiehet ja kerho hankki oman seuralipun vuonna 2004. Lippuerikoismerkiksi hyväksyttiin kerhon logo ilman Matinkylän venekerho–tekstiä

Jatkossa kerhon toiminta keskittyy edelleenkin jäsenistönsä veneilyharrastuksen tukemiseen ja laiturin sekä satama-alueen kehittämiseen.