Matinkylän Venekerho
Uutisia Uutiset syötteenä   
30.3.2020 - Venepaikat 2020
Olemme julkistaneet kauden 2020 venepaikkajaon. Lisätietoja löytyy Jäsentiedotteet-kohdasta. Venepaikkajako on nyt muutettu nettisivuille, uusi laiturikartta löytyy myös.
Terv. Hallitus
27.3.2020 - Rajavartiolaitos tiedottaa!
Suomenlahden merivartiosto muistuttaa, että valtakunnanrajan ylikulkuun liittyvät rajoitukset koskevat myös merialuetta – veneilyn välttämistä suositellaan.
25.3.2020 - Laiturin aisoituksien muutostyö
Laiturilla on parhaillaan aisoituksien muutostyö kesken. Kaupunki tekee venekerhon hallituksen pyynnöstä muutostöitä laiturilla satama-altaan mataluudesta johtuen. Työt saataneen päätökseen tämän viikon aikana, jonka jälkeen sivuille julkaistaan uusi laiturikartta ja uusi venepaikkajako vanhoille jäsenille. t. Hallitus
27.2.2020 - Vuosikokous 19.3.2020 on PERUTTU
Lykkäämme vuosikokousta pandemian takia. Uusi aika kerrotaan myöhempänä ajankohtana täällä ja tekstiviestillä.
19.2.2020 - Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020
Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa. Jos onnettomuuden sattuessa on epäselvää, kuka on päällikkö, on vastuu viime sijassa vesikulkuneuvon omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla, jos hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa ohjailuun. Vesikulkuneuvon päällikkö vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden eli esimerkiksi sään tai aallokon niin vaatiessa.
VINKKI! Kannattaa hankkia uudet vesiliikennesäännöt kun sellaiset kirjakauppaan ilmestyvät.
16.2.2020 - 2020 kauden jäsen- ja venepaikkalaskut
Lähetetty sähköpostilla jäsenille. Eräpäivä 28.2.2020
14.2.2020 - Veneonnettomuudet (Traficom)
Viime vuonna veneilyonnettomuuksissa kuoli 43 ihmistä, kun vastaava luku oli vuotta aikaisemmin 51. Vaikka julkisuudessa korostui merialueilla tapahtuneet veneilyturmat, kuten kahden hengen vaatinut Airiston veneturma, on totuus veneilyonnettomuuksien takana toinen. Veneilyonnettomuudet tapahtuivat harvoin aktiiviveneilijöille tai merellä. Vain kolmasosa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtui meri- tai rannikkoalueilla. Onnettomuustilastoissa toistui tuttu kaava pienestä veneestä, iäkkäästä miehestä ja järvimökin rannasta. Onnettomuus sattui useimmiten pienelle perämoottoriveneelle tai soutuveneelle. Onnettomuudet tapahtuivat pääosin suojaisilla järvialueilla.
31.1.2020 - Kielto eliönestomaaleille
EPS kieltää eliönestomaalien pesun satamissa ja talvisäilytysalueilla. Pursiseuran mukaan pehmeitä eliönestomaaleja ei saa pestä sen hallinnoimissa satamissa tai talvisäilytysalueilla vuoden 2021 jälkeen. Kippari
16.9.2019 - Haukilahden talvipaikat
Kentälle piirretty osa paikoista. Numeroitu paikat 1-8, jotka määrätty maksuluokan 3-5 veneille. Numeroidut paikat ja niitä vastaavat venepaikat ovat: 1/54, 2/75, 3/72, 4/66, 5/26, 6/3, 7/55 ja 8/70.
11.9.2019 - Diginautic
SPV:n Nautic-julkaisu digiversiona on DigiNautic.
4.9.2019 - Uudet ja vaihtuneet veneet
Veneen tiedot tulee rekisteröidä näille sivuille kohdassa Oma vene. Kaikkien jäsenten on hyvä tietää kenen vene on laiturissa. Vain oikeat tiedot mahdollistavat yhteydenoton, jos veneelle olisi sattunut jotain. Laskutamme myös talvipaikan sen mukaan mitä tiedoissa on ilmoitettu, eikä maksua peruta vääristä tai vanhentuneista tiedoista. Luonnollisestikin maksurästit estävät talvipaikan saannin.
19.1.2019 - Trossi - veneen turvaksi
Ihmiset pelastetaan aina korvauksetta, mutta veneen kiireettömästä siirrosta peritään maksu. Summa voi nousta satoihin euroihin. Trossi-jäsenenä saat veneellesi maksuttoman avun. Samalla tuet vapaaehtoista meripelastustyötä. SPV:n jäsenseuran jäsenenä saat lisäksi alennusta vuosimaksusta.
Build 1541